Asansör Kapıları

Günümüzde yeni binaların tümünde tercih edilen bir kapı sistemidir. Asansör sayısının çok olduğu binalarda da tercih edilir.
Tam otomatik kapılar genel olarak kapının kapanma ya da açılması şekline göre sınıflandırılır. Kapılar sürme şekillerine göre yatay, düşey ve katlanır kapılardır. Otomatik kapıların özelliği kendi
kendilerine açılıp kapamalarıdır. Tam otomatik kapıları üç ana başlık altında incelemek mümkündür.
Bunlar:
 Yatay sürme kapılar
 Düşey sürme kapılar
 Katlanabilir kapılar

Asansörler, bir kabin ve platformdan oluşan, kılavuz raylar arasında hareket eden, iki veya daha fazla durak arasında insan ve/veya yolcu taşıyan sistem olduğuna göre duraklarda
emniyet açısından kapı bulunmalıdır.