İnsan Asansörleri

İnsan asansörleri, binaların projelendirmesi aşamasında yapılan trafik hesaplarına ve avam projelerine uygun olarak tasarlanır ve tesis edilir.

Türkiye’de inşaat faaliyetleri, değişen yaşam tarzı ve gelişen ihtiyaçlara bağlı olarak dönüşüm geçirmekte ve yüksek binalar inşa edilmektedir. İnsan asansörleri de buna paralel ihtiyacı karşılayacak teknoloji ve donanım ile yüksek hızlı ünitelerle insanlara hizmet vermektedir.

İnsan asansörleri uluslararası güvenlik ve konfor standartlara uygun olarak tasarlanır ve projesine uygun olarak tesis edilir.

Taşıma kapasitesine göre insan asansörleri ; 240kg, 320 kg, 400 kg, 630 kg, 800kg, 1000kg, 1250 kg ve 1600 kg kapasitelerde imal edilebilmektedir.

İnsan asansörleri konutlarda Sınıf I, konut dışı yapılarda Sınıf II olarak nitelendirilir.

Tahrik şekline göre Elektrikli ve Hidrolik olarak sınıflandırılan insan asansörleri son yıllarda özellikle senkron motor kullanılarak ve makine dairesiz olarak tasarlanıp tesis edilmektedir.